הדרך להצלחה היא העזה והתמדה.
מאמינים בדרך, גאים בתוצאה!
שירלי עודד – ניהול אישי וייצוג לאמנים ויוצרים.
ליווי בדרך משותפת למיצוי היכולת.

© 2020 - שירלי עודד - ניהול אישי וייצוג אמנים

יצירת קשר