הדרך להצלחה היא העזה והתמדה… 
 
מאמינים בדרך, גאים בתוצאה!
שירלי עודד – ניהול אישי וייצוג, לאמנים ויוצרים.
ליווי אישי, בדרך המשותפת, למיצוי היכולת.

© 2020 - ניהול אישי - ייצוג שחקנים | שירלי עודד | 054-223-0919