© 2019 - ניהול אישי - ייצוג שחקנים | שירלי עודד | 054-223-0919