ליגל אבידן

  • Instagram

לימודי משחק:

פברואר 2020- יוני 2020- קורס "משחק מול מצלמה" – דורון בן דוד.

© 2020 - שירלי עודד - ניהול אישי וייצוג אמנים

יצירת קשר